หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SET logo


ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริง กรณีพบราคาของบางหลักทรัพย์ปรับลดลงอย่างมากจากช่วงก่อนหน้า

          ตามที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 67 จนถึงปัจจุบัน มีหลักทรัพย์บางตัวที่ราคาปรับลดลงอย่างมากผิดปกติ กล่าวคือ ปรับลดลง Floor ต่อเนื่อง และบางวันไม่เหลือปริมาณ Bid ให้สามารถส่งคำสั่งขายได้ (Floor หมด Bid) เช่น NEX NRF โดยบริษัทจดทะเบียนได้ชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามว่า ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ส่งผลต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับมีข่าวพาดพิงผ่านสื่อว่าราคาหลักทรัพย์ที่ปรับลงเกิดจากการ Short sell, Program trading นั้น 

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงดังนี้ 

          1. พบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนำหุ้นไปเป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ในจำนวนสูงเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (paid up) ณ เม.ย. 67 NEX และ NRF อยู่ที่ประมาณ 20% และ 38% ตามลำดับ 

          2. จากภาวะโดยรวมของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ fundamental ของบริษัทจดทะเบียน เช่น ผลประกอบการที่ลดลง หรือ PE ติดลบ ส่งผลให้ราคาปรับลดลง จนแตะระดับต้องเรียกหลักประกัน Call และ Force sell หุ้นที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นำมาวางเป็นหลักประกัน 

          3. ในช่วงที่ราคาปรับลดลง พบข้อมูล Short sell และ Program trading ดังนี้ 

 

หลักทรัพย์

% Short sell /

total volume

% Program trading/

total volume

% Force sell/

total volume 1/

NEX

0.72%

15.21%

24%

NRF

2.59%

14.94%

51%

Note 1/ ข้อมูลวันที่ราคาลง Floor

 

          ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับหลายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุน และขอให้ศึกษาข้อมูลสรุปรายงานหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น ได้จาก https://www.set.or.th/th/market/statistics/market-statistics/margin-accounts เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 

 

6613

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!