หมวดหมู่: แรงงาน

6611 SaveWork


‘พิพัฒน์’ เปิดงาน ‘สังคมไทยปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน’ ย้ำเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานไม่เกิน 4% ต่อปี

          ‘พิพัฒน์ รัชกิจประการ’ รมว.แรงงาน เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (THAILAND SAFE@WORK#36) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

          โดยมี นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปบอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน” ย้ำเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานไม่เกิน 4% ต่อปี โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรค และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)

          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 ระดับแพลทินัมให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 56 แห่ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับแพลทินัม ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 23 แห่ง และมอบรางวัลกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 จำนวน 6 รางวัล 

          ในปี 2567 นี้ สสปท. ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ด้วยค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน (Safety Shared Values) ซึ่งเป็นค่านิยม 3 ข้อ (M-D-C) ที่ต้องร่วมมือกัน คือ การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) โดยจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เพราะความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญ ในชีวิตและการทำงาน นำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้น สุขภาพจิตคนทำงานที่ดีขึ้น และสุดท้ายแล้วประเทศชาติจะใช้งบประมาณเพื่อชดเชยความสูญเสียเหล่านี้ ลดลง

          ดังนั้น งานวิชาการเช่นนี้ จะเป็นการยกระดับแรงงานของเรา ให้มีความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยการเรียนรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา การชมนิทรรศการที่มาร่วมในงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 122 แห่ง ซึ่งคนทำงานทุกคน จะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในสถานที่ทำงาน ใช้ในสังคมชีวิตประจำวัน ดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 

          โดยกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน จะอัดแน่นทั้งความรู้ และสาระบันเทิง พบกับนักแสดงจากจีเอ็มเอ็มทีวี เช่น โอม ภวัต, ติช่า เดอะเฟส, มิสแกรนด์พังงา ที่จะมาพูดเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน นิทรรศการ และสัมมนาวิชาการจัดเต็ม! เอาใจคนทุกรุ่น ทุกสายอาชีพแล้วมาร่วมสร้างความปลอดภัยไปด้วยกัน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (THAILAND SAFE@WORK#36) วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 18.00 น. เข้าชมฟรี!! ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

 

6611

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!