หมวดหมู่: พาณิชย์

จัดติวเข้ม


กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดติวเข้มการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาพลิกโฉมวงการธุรกิจและนวัตกรรมในประเทศไทย จัดสัมมนาติวเข้มเผยเคล็ดลับการสร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแก่ ผู้สร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ SMEs กว่า 100 ราย พร้อมแสดงผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจกว่า 10 ผลงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม IP Mart

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาให้ความสำคัญในการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งกรมฯ ได้จัดสัมมนา IP Mart ConneXt เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา’ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำผลงานที่ได้คิดค้นไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเทคนิคการขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ‘ปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญา : ค้นหาแพลตฟอร์มที่ใช่สำหรับโอกาสทางธุรกิจ’ โดย คุณวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไลย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบกับแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ที่รองรับการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบเว็บไซต์และ Mobile Application ปัจจุบันมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มกว่า 600 ผลงาน และตั้งเป้าหมายปีหน้าจะมีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

นายกิตติวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นส่งเสริมสร้างระบบนิเวศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในบทบาทของการพัฒนาและการเสริมสร้างความรู้ ตลอดจนนำไปสู่การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ติดตามข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) https://ipmart.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!