หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6597 TNI


ผู้บริหารและพนักงานธนชาตประกันภัย มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ 3 มูลนิธิ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG

          บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย, นางสุนีย์ กิตติเรืองวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และนายทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 140,000 บาท ช่วยเหลือ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเทิดธรรมฟ้า มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมในมิติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

          สำหรับเงินที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ มาจากการจัดกิจกรรมภายในของบริษัทที่มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม Social และบรรษัทภิบาล (Governance) ที่บริษัทได้ยึดถือมาตลอด ซึ่งเงินบริจาคที่ได้มาหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้ส่งมอบต่อให้ทั้ง 3 มูลนิธิเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ประกอบด้วย มูลนิธิเทิดธรรมฟ้า 38,000 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 38,000 บาท และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ 38,000 บาท

 

 

6597

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!