หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET57


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 11 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 11 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,554.28

10.05

3,241.26

7.15

1,313.02

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,997.42

6.61

2,983.71

6.58

13.72

นักลงทุนต่างประเทศ

22,621.58

49.91

25,830.26

56.99

-3,208.68

นักลงทุนในประเทศ

15,147.29

33.42

13,265.34

29.27

1,881.95

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 11 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

22,161.35

8.73

18,731.37

7.38

3,429.98

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

17,084.89

6.73

17,235.54

6.79

-150.64

นักลงทุนต่างประเทศ

133,651.94

52.63

144,518.59

56.91

-10,866.65

นักลงทุนในประเทศ

81,032.70

31.91

73,445.38

28.92

7,587.32

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 11 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

418,206.45

8.99

415,061.39

8.93

3,145.06

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

313,172.18

6.73

314,920.19

6.77

-1,748.01

นักลงทุนต่างประเทศ

2,469,283.01

53.10

2,562,309.28

55.10

-93,026.27

นักลงทุนในประเทศ

1,449,519.58

31.17

1,357,890.36

29.20

91,629.22

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!