หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

6342 KR SOLAR MARKET


Global Solar Market Outlook (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● จีนติดตั้งแผงโซลาร์ถึง 60% ของ Installed Capacity ทั่วโลก และมีความสามารถในการผลิต แผงโซลาร์ทั่วโลกถึง 80%

          ● ภาษี Anti-Dumping ของสหรัฐฯ เมื่อมีผลบังคับใช้ น่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกแผงโซลาร์ ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีสัดส่วนสูงถึง 97.4% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของแผงโซลาร์ไทย

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

6341

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!