หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4655 GHB GLO Today


ธอส. ร่วมออกบูธในงาน GLO Today & Future ปีที่ 2 ให้ความรู้ทางการเงินตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ใน จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมออกบูธในงาน GLO Today & Future ปีที่ 2 จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ จ.อุดรธานี และจ.ขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินของ ธอส. ภายใต้โครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัย ระหว่าง ธอส. กับ สำนักงานสลากฯ ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน มีตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ให้ความสนใจบูธของ ธอส. และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธอส. เป็นจำนวนมาก ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 ที่ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 (Financial Literacy) และออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธอส. อย่างสม่ำเสมอผ่าน Application : GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อกับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.93% ต่อปี และผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี ซึ่งการออกบูธในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและเข้าถึงการบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น

 

 

4655

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!