หมวดหมู่: CHINA

COP28


จีนเพิ่มความร่วมมือแบบใต้-ใต้ เสริมสร้างการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน

 มีการจัดงานแถลงข่าวครั้งแรกของคณะผู้แทนของจีนประชุมรัฐภาคีอนุสัญญากรอบสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 28 นายเซี่ย เจิ้นหัว ทูตพิเศษของจีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กล่าวแนะนำการปฏิบัติและความคืบหน้าของจีนในการแปรรูปเชิงสีเขียวและคาร์บอนต่ำ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน พร้อมกล่าวว่าจีนจะยังคงเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายเซี่ย เจิ้นหัว กล่าวว่าจีนสนับสนุนดำเนินการค้าที่เป็นธรรมสำหรับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์และคาร์บอนต่ำ ต่อต้านกลไกเอกภาคี การกีดกันทางการค้า ความร่วมมือแบบใต้-ใต้ของจีนทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศมีเวลากว่า 10 ปีแล้ว ช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนายกระดับความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศให้สูงขึ้น

ประเทศจีน ได้ดำเนินความร่วมมือโครงการพลังงานสีเขียวกับ 100 กว่าประเทศและภูมิภาค มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหลาย 10 ประเทศกำลังพัฒนา ต่อไปนี้ประเทศจีนยังจะคงความร่วมมือแบบใต้-ใต้ ขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเงินและเทคโนโลยีกับประเทศกำลังพัฒนาอีกด้วย

 

https://www.facebook.com/ChinafacecriThai

 

 Click Donate Support Web

 

 CKPower 720x100

 

Banner GPF720x100 PX 

EXIM One 720x90 C JTU720x100

SME 720x100 66

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

 

gpf 720x100 66

 

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

AXA 720 x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!