หมวดหมู่: ประกัน

6265 TVI


‘ไทยวิวัฒน์’ จับมือ ‘หอการค้าไทย’ จัดโครงการ Big Brother Season 7 พัฒนาศักยภาพ SMEs ต่อเนื่อง

          บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมกับหอการค้าไทย พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Big Brother Season 7 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการรายเล็ก ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย 

          บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทย จัดสัมมนาโครงการ Big Brother Season 7 เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ SMEs ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท SMEs รายเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

          โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 7 ทศวรรษ ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยง พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาด้าน InsurTech เพื่อช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ และเสริมศักยภาพในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น สอดรับเป้าหมายโครงการฯ ที่หอการไทยต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

          ทั้งนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเสริมศักยภาพและความรู้ในด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัยภายในงานที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

A6265

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!