หมวดหมู่: การตลาด

6254 Makro 01


แม็คโคร จับมือกรมปศุสัตว์ ย้ำเชื่อมั่น ‘ปศุสัตว์ OK’ หนุนบริโภคเนื้อหมูปลอดภัย ตรวจสอบแหล่งที่มาได้

          แม็คโคร ตอกย้ำแหล่งรวมอาหารสด คุณภาพ ชั้นนำของประเทศ ขานรับนโยบายกรมปศุสัตว์สนับสนุนการบริโภคเนื้อหมูปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาจนถึงมือผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นผ่านตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” 

          นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่ง และแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารสด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัยในทุกสาขา ล่าสุด นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ เพื่อยืนยันถึงการส่งมอบสินค้าอาหารสด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ปฏิบัติ 4 ข้อ คือ สินค้าต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน, ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย, มีสถานที่จำหน่ายสะอาด และ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 

6254 Makro 02

 

          แม็คโคร ยังเน้นย้ำการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปลอดภัยที่วางจำหน่ายในสาขา ผ่าน 7 มาตรการควบคุมสำคัญ ประกอบด้วย

          ● สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์

          ● สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข

          ● สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน

          ● มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace

          ● กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าที่สะอาด ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 

          ● เข้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ ก่อนเข้าจำหน่ายในสาขาแม็คโคร

          ● แม็คโครทุกสาขาได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

          “นโยบายการจำหน่ายอาหารปลอดภัย เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของแม็คโคร ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในทุกช่องทางของแม็คโคร ทั้งทางสาขา และช่องทางออนไลน์ Makro PRO ได้รับการตรวจสอบและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย” นางศิริพร กล่าว

 

 

A6254 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!