หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 07 มิ.. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,080.03

8.07

4,363.53

8.63

-283.50

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,806.67

5.55

3,085.45

6.10

-278.78

นักลงทุนต่างประเทศ

30,331.80

59.99

28,720.71

56.80

1,611.10

นักลงทุนในประเทศ

13,346.26

26.39

14,395.07

28.47

-1,048.82

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2566 - 07 มิ.. 2566

01 .. 2566 - 07 มิ.. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

15,037.93

7.98

15,876.41

8.42

-838.47

514,286.51

8.59

478,713.45

8.00

35,573.05

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

11,901.22

6.31

12,700.86

6.74

-799.65

434,668.61

7.26

440,860.46

7.37

-6,191.86

นักลงทุนต่างประเทศ

102,437.12

54.33

105,201.98

55.79

-2,764.85

3,081,169.91

51.48

3,181,972.10

53.16

-100,802.19

นักลงทุนในประเทศ

59,178.97

31.39

54,776.00

29.05

4,402.98

1,955,356.87

32.67

1,883,935.88

31.48

71,420.99

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!