หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1 NAT ลงนาม


NAT ลงนาม MOU วิชาการ ม.นอร์ทกรุงเทพ

       ที่อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว บรรณาธิการสำนักข่าว นิวส์อราวน์ดไทยแลนด์ (NewsAroundThailand) นางสาวกัญญาภัค ภูธนะภาภัทรกุล รองบรรณาธิการสำนักข่าวสื่อ P-NEWS ออนไลน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าว ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่  ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-reporter ให้กับผู้สื่อข่าว  หน่วยงานสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อข่าวที่นำเสนอ

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!