หมวดหมู่: ข่าวสังคม

51027 EXIM


EXIM BANK ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนธุรกิจปี 2567

          ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Strategic Meeting) โดยมีคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่ายของ EXIM BANK ร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย เพื่อนำไปจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนธุรกิจปี 2567 รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามทิศทางและนโยบายขับเคลื่อน EXIM BANK ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

 

 

A51027

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!