หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5961 TIP


ทิพยประกันภัย จับมือ NT ขยายช่องทางการตลาดเพื่อสนองความต้องการลูกค้ายุคดิจิทัล

          ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันศึกษาหาแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีมาเพิ่มโซลูชันต่างๆ เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าและพนักงานของทั้งสององค์กร ซึ่งการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของการยกระดับการให้บริการขององค์กรชั้นนำของประเทศ ที่สามารถนำความแตกต่างทางธุรกิจมาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและตอบรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการในบริการประกันภัยและบริการสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

A5961

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!