หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5767 OTO Bundit


พาร์ทเนอร์ OTO มั่นใจตุนกระสุนพร้อมลุย Climate Tech-พลังงาน-คาร์บอนเครดิต-EV Bike

          พาร์ทเนอร์ใหม่ OTO ‘บัณฑิต สะเพียรชัย’ ประกาศเดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจสู่ Climate Tech-พลังงาน-คาร์บอนเครดิต-EV Bike สร้าง New S Curve มั่นใจกระสุนพร้อมกว่า 3 พันล้านบาท ทั้งจากการแปลง OTO-W1 เงินเพิ่มทุนขาย PP และเตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด

          นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า มั่นใจว่าแผนการแตกไลน์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต และ EV Bike ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต 

          “เราได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO-W1 เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านการขายหุ้น PP และแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต สร้าง New S Curve ให้กับบริษัทฯ” นายบัณฑิตกล่าว

          ทั้งนี้ OTO-W1 จำนวน 279,998,669 หน่วย กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 31 พ.ค.66 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค.66 ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคา 3 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น 

          นอกจากนี้ ยังมีเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น PP จำนวน 50,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ให้แก่บุคคล 4 รายชื่อ ประกอบด้วย 1.Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC จำนวน 20,000,000 หุ้น 2.นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา จำนวน 20,000,000 หุ้น 3.นายนพพร วิฑูรชาติ จำนวน 5,000,000 หุ้น และ 4.น.ส.รฐา วีรพงษ์ จำนวน 5,000,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

          ขณะเดียวกัน ยังเตรียมแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุน 

 

 

A5950

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!