หมวดหมู่: พาณิชย์

อรมน


สหรัฐฯ นัดถกรัฐมนตรีการค้าเอเปก ดันเศรษฐกิจยั่งยืน หนุน BCG จัดการขยะทะเล

พาณิชย์ เผยสหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก วันที่ 25-26 พ.ค.นี้ ชูประเด็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน สานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ในเรื่อง BCG Economy และตั้งเป้าสนับสนุนบริการเก็บขยะในทะเล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ซึ่งสหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 พ.ค.2566 ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่น บทบาทของเอเปกในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีการส่งเสริมการค้าที่ยั่งยืน

และครอบคลุมผ่านแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของเอเปก การสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ.2040 และแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) เพื่อสนับสนุนความพยายามในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยเฉพาะเรื่องบริการที่สนับสนุนการจัดเก็บขยะในทะเลของเอเปก

“สหรัฐฯ ในฐานะเจ้าภาพเอเปกปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการสานต่อผลลัพธ์การประชุมเอเปก ปี 2565 ของไทย โดยเฉพาะการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกเอเปกยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาการค้าควบคู่ไปกับความยั่งยืน ครอบคลุม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้จัดทำ งวาระ มาโนอาง (Manoa Agenda for Sustainable and Inclusive Economies : Building Partnerships to Implement the Bangkok Goals on BCG Economy) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปกมีการดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปแบบ โดยผลักดันให้ที่ประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ มีผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและครอบคลุม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งจะหารือแนวทางส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งลดอุปสรรคสำหรับการบริการจัดเก็บขยะในทะเล

สำหรับ เอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มเอเปก มีมูลค่า 14 ล้านล้านบาท หรือ 4.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปกลุ่มเอเปก มูลค่า 6.9 ล้านล้านบาท หรือ 2.01 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากกลุ่มเอเปก มูลค่า 7.2 ล้านล้านบาท หรือ 2.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!