หมวดหมู่: พาณิชย์

อรมน


อาเซียนเร่งอัปเกรดความตกลงการค้าสินค้า ร่วมมือดิจิทัล พร้อมนัดถก 6 คู่เจรจา

อาเซียนประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (SEOM) ครั้งที่ 2/54 ติดตามความคืบหน้าประเด็นด้านเศรษฐกิจ ทั้งการอัปเกรดความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ความคืบหน้าด้านดิจิทัล ความยั่งยืน การอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและการบริการ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุน RCEP พร้อมนัดถก 6 คู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา อินเดีย และสหรัฐฯ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting : SEOM) ครั้งที่ 2/54 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค.2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือประเด็นสำคัญภายใต้เสาเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งหารือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจายกระดับการค้าเสรีและความร่วมมือระหว่างกัน

โดยการประชุมครั้งนี้ อาเซียนจะพิจารณาความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA Upgrade) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าในภูมิภาคมากขึ้น ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านดิจิทัลและวาระด้านความยั่งยืน การดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นอัตราภาษีบนเว็บไซต์ของอาเซียน (ASEAN Tariff Finder) การพัฒนาการจัดทำหมายเลขทะเบียนทางธุรกิจของนิติบุคคลในอาเซียน (Unique Business Identification Number : UBIN) และประเด็นด้านเศรษฐกิจ (Priority Economic Deliverables : PEDs) โดยเฉพาะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการบริการของอาเซียน การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนความตกลง RCEP และการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate of origin) อย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ผลักดันประเด็นการรวมกลุ่มของอาเซียน ภายใต้แนวคิดในฐานะศูนย์กลางสำคัญของการเจริญเติบโต (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) ที่ย้ำการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยอาเซียนได้มีเป้าหมายจะผลักดันการค้าระหว่างกันให้เติบโตถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568

ส่วนการประชุมกับประเทศคู่เจรจา มีประเด็นสำคัญที่จะหารือ เช่น การเจรจายกระดับการค้าเสรีอาเซียน-จีน ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนปฏิบัติการทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ความคืบหน้าการศึกษาร่วมเพื่อทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ การเตรียมการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ากับสหรัฐฯ

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 30,633.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.1%

โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 17,174.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 13,458.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!