หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ALocal BCG


พาณิชย์ จัด Local BCG Plus Fair ขายสินค้า BCG อัตลักษณ์ นวัตกรรม ที่ขอนแก่น

พาณิชย์ จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่นด้าน BCG อัตลักษณ์ และนวัตกรรม 50 รายการ จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair ที่ขอนแก่น มั่นใจช่วยเปิดตลาด และเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตเพิ่มขึ้น

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair’ ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1 จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งเป็นงานแสดงและจําหน่ายสินค้าในโครงการ Local BCG Plus ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่อง BCG อัตลักษณ์ และนวัตกรรม มาจัดแสดงจำนวน 50 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำตลาด ทั้งตลาดในประเทศ

 “สินค้าของผู้ประกอการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นในเรื่อง BCG ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าปลอดสารพิษ การปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก การลดโลกร้อน และสินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าที่มีการใช้นวัตกรรมในการผลิต ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลก เป็นที่ต้องการของตลาด และมั่นใจว่า จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีกิจกรรมช่วยเชื่อมโยงการค้า ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วย”

 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงาน Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค โดยได้จัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ เมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ที่หาดใหญ่ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ส่วนครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก กำหนดจัดวันที่ 14-18 มิ.ย. 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG+ Expo 2023 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับ โครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!