หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

5857 UOB วี อี เชียง


ยูโอบีประกาศผลกำไรหลักสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 พุ่ง 1.6 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ สูงเป็นประวัติการณ์ รายได้ฟื้นตัวเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากพื้นฐานงบดุลที่แข็งแกร่ง

          กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 ที่ 1.6 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์สูงเป็นประวัติการณ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลประกอบการฟื้นตัวดีขึ้นและรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว 56 จุด ส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยรับปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 43 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นจากรายได้จากการค้าและการลงทุนที่สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งช่วยชดเชยรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่ปรับตัวลดลง

          ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2566 ของกลุ่มธนาคารได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจ Wholesale, Global Markets และกลุ่มลูกค้ารายย่อย เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากทัศนคติของนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตยังคงได้รับแรงโมเมนตัมที่ดี

          เงินกันสำรองในไตรมาสแรกปี 2566 ยังคงอยู่ในความคาดหมายที่ 25 จุด อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คงที่ที่ร้อยละ 1.6 งบดุลของกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่เหมาะสมและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของที่ร้อยละ 14.0

 

ดัชนีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของไตรมาสแรก ปี 2566

กำไรหลักจากการดำเนินงาน1

2.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์

+9% จากไตรมาสก่อนหน้า

+60% จากปีก่อนหน้า

 

กำไรหลักสุทธิ1

1.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์

+13% จากไตรมาสก่อนหน้า

+74% จากปีก่อนหน้า

ผลตอบแทนหลักต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1

14.9%

+1.1 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า

+6.1 จุดจากปีก่อนหน้า

 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้หลัก1

40.9%

-1.7 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า

-3.9 จุดจากปีก่อนหน้า

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)

1.6%

ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า

ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า

 

เงินกันสำรอง

25 จุดพื้นฐาน

+4 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า

+6 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า

อัตราส่วนการจัดหาเงินทุนสุทธิ (NSFR)

121%

+5 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า

+8 จุดจากปีก่อนหน้า

 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ

14.0%

+0.7 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า

+0.9 จุดจากปีก่อนหน้า

1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

 

 

          ผลประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากพื้นฐานที่มั่นคง

          “ปัญหาเสถียรภาพของภาคการธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดและเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของทั่วโลก ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายเช่นนี้ การบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเป้าหมายในระยะยาวถือเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเป็นอย่างมาก

          ไตรมาสนี้ ผลกำไรของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจหลักต่างๆ และปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตแบบกระจายตัว นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นเสริมงบดุลของเราให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เรายังคงสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในวัฏจักรตลาดระยะใดก็ตาม

          การซื้อกิจการซิตี้ดำเนินไปได้ด้วยดี แผนการดำเนินการในอินโดนีเซียเป็นไปตามที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี หลังเสร็จสิ้นการซื้อกิจการในมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เมื่อเราขยายแฟรนไชส์ในระดับภูมิภาคออกไป เราจะยังคงทุ่มเม็ดเงินลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างพันธมิตร

          เราคาดว่าเศรษฐกิจของเอเชียจะเติบโตขึ้นในปีนี้ และธนาคารอยู่ในสถานะที่ดีในการรับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เนื่องจากเรามีงบดุลที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยสถานะเงินและสภาพคล่องที่มั่นคง”

 

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

 

1Q23

S$m

4Q23

S$m

QoQ

+/(-)%

1Q22

S$m

YoY

+/(-)%

รายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิ

2,409

2,560

(6)

1,686

43

รายได้จากค่าธรรมเนียมสุทธิ

552

485

14

572

(4)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

563

285

98

101

>100

รวมรายได้

3,524

3,330

6

2,359

49

หัก: รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1,440

1,418

2

1,058

36

กำไรจากการดำเนินงาน

2,083

1,912

9

1,301

60

หัก: ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

5

3

57

-

NM

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าความเสียหายอื่นๆ

169

184

(8)

178

(5)

บวก: บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

25

28

(10)

29

(13)

กำไรสุทธิ

1,577

1,398

13

906

74

หัก: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

 

 

 

 

 

      ต้นทุนการซื้อกิจการซิตี้ (สุทธิจากภาษี)

67

70

(5)

-

NM

      อากรแสตมป์

-

176

NM

-

-

กำไรสุทธิ (รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว)

1,511

1,152

31

906

67

 

 

          ไตรมาส 1 ปี 2566 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565

          ผลกำไรหลักสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 ปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.58 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์หากรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้ว กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 อยู่ที่ 1.51 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์

          รายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิปรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6 ที่ 2.41 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาไตรมาสที่มีระยะสั้นกว่าปกติ รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 2.14 จากสภาพคล่องส่วนเกินในสินทรัพย์คุณภาพสูงและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น รายได้จากค่าธรรมเนียมสุทธิขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเลข 2 หลักที่ร้อยละ 14 อยู่ที่ 552 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งเนื่องจากทัศนคติของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อซึ่งฟื้นตัวดีขึ้นจากรายได้ที่ลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมบัตรเดรดิตยังคงมีแรงโมเมนตัมที่ดี โดยได้รับแรงส่งจากการซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยจากซิตี้กรุ๊ปใน 3 ประเทศ

          รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่งขึ้นแตะระดับ 563 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์รายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวกับลูกค้าปรับตัวแตะระดับสูงสุดใหม่โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ ผลประกอบการที่ดีขึ้นจากกิจกรรมบริหารจัดการการค้าและสภาพคล่องยังช่วยผลักดันให้รายได้จากการค้าและการลงทุนปรับตัวดีขึ้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่

          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 2 แต่เนื่องจากรายได้มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 40.9 กลุ่มธนาคารยูโอบียังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมรักษาวินัยการบริหารจัดการต้นทุน

          เงินกันสำรองรวมปรับลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากเงินกันสำรองแบบเฉพาะรายลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ตั้งเงินกันสำรองทั่วไปเพื่อความรอบคอบในการเสริมความคุ้มครอง

 

          ไตรมาส 1 ปี 2566 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565

          รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิดีดตัวดีขึ้นร้อยละ 43 อยู่ที่ 2.41 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์โดยได้รับแรงส่งจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 56 จุด รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวลดลงอยู่ที่ 552 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เนื่องจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นจากรายได้จากการค้าและการลงทุนที่สูงเป็นประวัติการณ์

          รายได้เติบโตขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักรวมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง 3.9 จุด ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 40.9 เงินกันสำรองรวมลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากธนาคารได้ดำเนินการตั้งสำรองเชิงรุกในอัตราสูงในปีที่ผ่านมา

 

          คุณภาพของสินทรัพย์

          อัตราส่วนการตั้งเงินกันสำรอง

          คุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) คงที่ที่ร้อยละ 1.6 

          อัตราส่วนการตั้งเงินกันสำรองต่อสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับที่รอบคอบ เงินกันสำรองสินเชื่อรวมอยู่ที่ 25 จุดและเงินกันสำรองรวมสำหรับสินเชื่อคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.0

          อัตราส่วนความเพียงพอของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังคงมีเสถียรภาพอยู่ที่ร้อยละ 96 หรือร้อยละ 212 หากนับรวมหลักประกัน

 

          เงินทุน ฐานะเงินทุน และสภาพคล่อง

          อัตราส่วนสภาพคล่องและเงินทุน

          เงินทุน ฐานะเงินทุน และสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารยูโอบีแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในไตรมาสนี้

          อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสกุลเงินเฉลี่ย (LCR) และอัตราส่วนการจัดหาเงินทุนสุทธิ (NSFR) ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 154 และร้อยละ 121 ตามลำดับ

          อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มขึ้น 70 จุดพื้นฐานจากไตรมาสที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 14.0

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารยูโอบีได้ที่ www.UOBGroup.com

 

 

A5857

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!