หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5837 GIFT Surachai


GIFT เพิ่มทุนขาย PP 330 ล้านหุ้น ระดมทุน 544.5 ล้านบาท ตอกย้ำนักลงทุนมั่นใจฝีมือ เฮียฮ้อ แม่ทัพใหญ่คนใหม่ ขยายอีโคซิสเต็มธุรกิจหลากหลาย สร้างการเติบโตระยะยาว

          บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท หรือ GIFT เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) สำเร็จแล้ว ผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 330 ล้านหุ้น จึงได้รับเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้รวมกว่า 544.5 ล้านบาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการเติบโตของ GIFT ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งนำโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินทุนบริษัทฯ พร้อมรองรับการขยายอีโคซิสเต็มธุรกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจ Food & Beverage ธุรกิจ IT และธุรกิจ Hospitality ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่จะเข้ามาผสานความแข็งแกร่งทางธุรกิจซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ GIFT เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

          “แม้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงอ่อนไหว แต่ GIFT ยังสามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ และได้รับเงินจากการระดมทุนรวมกว่า 544.5 ล้านบาท แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฝีมือของคณะผู้บริหารใหม่ที่มีศักยภาพในการนำ GIFT เดินหน้าตามแผนและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้จริง โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เติบโตขึ้นเป็น 1,037 ล้านบาท และทำให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ หลังเพิ่มทุน ปรับลงมาอยู่ที่ 0.0059 เท่า นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากสภาพคล่องภายในบริษัทฯ ที่พร้อมจะลงทุนสร้างการเติบโตในธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว ยังสามารถระดมทุนจากตราสารหนี้ที่ได้ขออนุมัติไว้จากการประชุม AGM ที่ผ่านมาอีกในวงเงิน 600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการต่อยอดการขยายอีโคซิสเต็มที่มีธุรกิจหลากหลาย ในอนาคต” คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) กล่าว 

 

 

A5837

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!