หมวดหมู่: พาณิชย์

1 SMART


กรมพัฒน์ฯ ดันธุรกิจชุมชน 88 ราย สู่ SMART Local BCG เตรียมช่วยพัฒนา-ช่วยขาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชนสู่ SMART Local BCG เผยปี 66 คัดธุรกิจต้นแบบได้แล้ว 88 ราย มีทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เตรียมเข้าไปติวเข้มทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ช่วยส่งเสริมการตลาด จัดจับคู่ธุรกิจ นำออกงานแสดงสินค้า คาดช่วยสร้างยอดขายได้กว่า 32 ล้านบาท

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมฯ ได้เดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Economy Model โดยมีธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 88 ราย ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1.อาหารและเครื่องดื่ม 2.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และ 4.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และในจำนวนนี้ สามารถแบ่งเป็นธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จำนวน 22 ราย ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 29 ราย และด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) จำนวน 37 ราย

ทั้งนี้ กรมฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาเชิงลึก ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ให้กับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 88 ราย ให้เป็นธุรกิจต้นแบบ SMART Local BCG และช่วยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการขยายตลาดในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่ง ค้าปลีก ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกิจกรรมนี้ จะดำเนินการในช่วงเดือนมิ.ย.2566 คาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจต้นแบบได้มากถึง 32 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน จะได้รับโอกาสเข้าร่วมออกงานจำหน่ายสินค้ากับพันธมิตรของกรมฯ ที่สอดรับกับการส่งเสริมธุรกิจ BCG โดยกิจกรรมแรกกำหนดจัดในเดือนก.ค.2566 ณ ลาน Eden ห้างสรรพสินค้า Central World

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Economy Model พัฒนาธุรกิจให้สอดรับเทรนด์โลกใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

คำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตต้องหมุนเวียนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มวงจรชีวิตของวัสดุ และด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยหลังจากเริ่มต้นจุดประกายธุรกิจชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญในการยึดหลัก BCG มาใช้บริหารธุรกิจ สามารถนำร่องพัฒนา SMART Local BCG ได้จำนวน 14 ราย

โดยธุรกิจที่จะผ่านเข้ามาเป็น SMART Local BCG จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG และการตลาดมาคัดเลือกธุรกิจที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ SMART ได้แก่ เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ (Superlative) , มีความทันสมัย สอดรับตลาดยุคใหม่ (Modern) , มีเสน่ห์อัตลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Attractive) , โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า มีรสนิยม (Remarkable) และมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน (Trust)

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!