หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

5683 Krungsri Bunsei Okubo


กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking)

          กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายบุนเซอิ โอคุโบะ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา

          นายโอคุโบะมีประสบการณ์ทำงานมากว่า 21 ปีในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ในด้าน Japanese Corporate Banking ของ MUFG ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้นายโอคุโบะได้นำประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติแบบองค์รวมมาต่อยอดและพัฒนาความแข็งแกร่งในการวางแผนและบริหารงานให้กับกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

          นายโอคุโบะ ร่วมงานกับกรุงศรีตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติเมื่อปี 2564 โดยตลอด 4 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี นายโอคุโบะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีบทบาทสำคัญในการวางแผน บริหารงาน ปฏิบัติการ เครดิต และพัฒนาให้ธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจยานยนต์และพลังงาน

          นายโอคุโบะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

 

 

A5683

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!