หมวดหมู่: การตลาด

5672 ESTC AOT


 

สถาบัน ESTC Training Center ปลื้ม!! ‘ท่าอากาศยานไทย’ ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม พร้อมวางเป้าพัฒนาหลักสูตร Soft Skill ให้ครบวงจร

          สถาบัน ESTC Training Center ปลื้ม!! “ท่าอากาศยานไทย” ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “DMK Airport Pax Experience Professional” ด้านผู้บริหาร “ดร.นุชนารถ ชลคงคา” วางเป้าพัฒนาหลักสูตร Soft Skill ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

          ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ESTC Training Center) เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการอบรมหลักสูตร “DMK Airport Pax Experience Professional” เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ส่วนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้กับองค์กรชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวและบริการนั้น สถาบัน ESTC Training Center จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ของบุคลากรที่อยู่ในสายอาชีพนี้มากว่า 10 ปี

          ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับทักษะ Soft Skill คือความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถทางด้านอารมณ์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง ไปจนถึงทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งทุกองค์กรจะขาดบุคลากรที่มีทักษะดังกล่าวไม่ได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการและการท่องเที่ยว

          “หลักสูตรของสถาบัน ESTC Training Center จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมาแชร์ความรู้กัน ไม่เน้นนั่งสอนในห้องและเน้นออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาขององค์กรนั้นๆ โดยจะมีทั้งหลักสูตรแบบ Exclusive Course สำหรับนักธุรกิจเฉพาะเป็นรายบุคคล การจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรและสถาบันต่างๆ รวมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน ESTC เป็นจำนวนมากและในอนาคตสถาบัน ESTC Training Center ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาการอบรมด้าน Soft Skill ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น” ดร.นุชนารถ กล่าว

          ด้านนางพิมธิดา ธรรมเสมา ผู้อำนวยการส่วนบริหารคุณภาพบริการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและได้รับประสบการณ์จาการเดินทางที่ดีเมื่อมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

          โดยให้สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ESTC Training Center) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งสามารถจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการเติบโตได้อย่างลงตัวและสามารถนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานได้จริง

          “Pain Point ของงานบริการท่าอากาศยาน ซึ่งต้องมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญควบคู่ไปกับคุณภาพการให้บริการ คณะวิทยากรจากสถาบัน ESTC สามารถดึงศึกยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความมั่นใจที่จะส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร ในทางกลับกันหากผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกหรือมีความไม่พึงพอใจ ผู้เข้ารับการอบบรมจะสามารถรับมือกับข้อร้องเรียนในธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ” นางพิมธิดา กล่าว 

 

 

A5672

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!