หมวดหมู่: DES

1แคร์แบร์


เตือนภัยสายตุ๊กตา 'แคร์แบร์' ระวังสินค้าปลอม ไม่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันตุ๊กตาแคร์แบร์กำลังเป็นที่นิยมในสังคม จึงทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายลักลอบจำหน่ายตุ๊กตาแคร์แบร์ที่ทำขึ้นโดยการลอกเลียนแบบ หรือจำหน่ายตุ๊กตาแคร์แบร์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ซึ่งการจำหน่ายตุ๊กตาแคร์แบร์ในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลทำให้ผู้บริโภคอาจจะได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมี ตะกั่ว หรือ โลหะหนัก

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จึงขอแนะนำประชาชนให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ หรือซื้อจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อป้องกันการได้รับสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ทั้งนี้ ตามประกาศบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น (เลขที่ มอก. 685-2540) กำหนดให้ผู้ที่จะทำ หรือนำเข้าตุ๊กตาแคร์แบร์ต้องได้รับอนุญาตสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และจะต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน

#ตุ๊กตา #แคร์แบร์ #CIB #ตำรวจสอบสวนกลาง

https://www.facebook.com/CIBTHAILAND

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!