หมวดหมู่: พาณิชย์

1Bกรมทรัพย์สิน


กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนแจ้งข้อมูลผ่าน 'ระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า' ผ่านทางออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการออนไลน์ DIP e-Service เชิญชวน เจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าและตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลผ่าน “ระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า” เพื่อแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th และแอปพลิเคชัน DIP e-Service

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเชื่อมั่นผู้ค้านักลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ ตลอดจนปกป้องประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าปลอมที่ไม่มีคุณภาพ

ซึ่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานเชิงรุกหลายด้าน โดยเฉพาะการตรวจจับการจำหน่ายสินค้าละเมิดในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญต่าง ๆ โดยดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

นายวุฒิไกร กล่าวว่า ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ เชิญชวน เจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าและตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ได้รับมอบอำนาจ ผ่าน ‘ระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า’ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมศุลกากรฯลฯ

ในการสืบค้นรายชื่อและข้อมูลสิทธิต่างๆ ของตัวแทนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งป้องกันปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนฯ เรียกรับเงินจากผู้ค้าโดยมิชอบอีกด้วย

ทั้งนี้ เจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าและตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า สามารถลงทะเบียนใช้งาน ‘ระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า’ ได้ทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนสามารถดูได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4703

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!