หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1Bออมสินระดมสมอง


ออมสิน ระดมสมองกำหนดแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงาน (Roadmap) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อขยายผลการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไปสู่การกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยมีนายประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานดังกล่าว ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!