หมวดหมู่: กรมสรรพากร

ลวรณ แสงสนิท


กรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 'Shopee' ให้เป็นหน่วยรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้เสียภาษีสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งหน่วยให้บริการรับชำระภาษี สำหรับกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี

นายลวรณ แสงสนิท เปิดเผยว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการชำระภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการ  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชัน 'Shopee' และ'ShopeePay' ให้เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการรับชำระภาษี

โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารของรัฐบาลจำนวน 3 หน่วยงาน ธนาคารพาณิชย์จำนวน 19 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนจำนวน 4 หน่วยงาน

โดยบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นหน่วยงานที่ 28 ที่ขอเป็นหน่วยรับชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร และจะเปิดให้บริการรับชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และ ShopeePay ซึ่งสามารถรับชำระภาษีของแบบแสดงรายการที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทุกประเภท โดยจะสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!