หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 

‘GULF’ รับรางวัล Issuer of The Year ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นประจำปี 2565

 

3715 GULF


          บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รับรางวัล Issuer of The Year ซึ่งมอบให้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยมี นายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) 

 

          บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รับรางวัล Issuer of The Year ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ภายใต้การดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้านการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) 

          นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มอบรางวัล Issuer of The Year ให้กับกัลฟ์ในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทก็ได้ออกหุ้นกู้มาแล้วหลายครั้ง โดยเป็นจำนวนกว่า 1 แสนล้านบาท และในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงหุ้นกู้ของกัลฟ์ และส่วนหนึ่งก็ได้มีการขายผ่านแอป ‘เป๋าตัง’ อีกด้วย ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินในฐานะที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Arrangers) ซึ่งมีส่วนผลักดันให้การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกัลฟ์ ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ ผลการดำเนินงานและการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้

          สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ GULF เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment 

 

 

A3715

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!