หมวดหมู่: ข่าวสังคม

3705 CHO


CHO ร่วมกับ มทร.อีสาน เปิดศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช

          บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) บริษัท เล็กสุวงษ์ ขนส่ง จำกัด และ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและทีมอาจารย์นักวิจัยสถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา เปิดตัวศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion) และสถาบันรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนา “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช โดยต้นแบบรถ EV Conversion นี้ได้ทดลองใช้จริงในภาคขนส่งมวลชน สาย 4131 ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งรับส่งนักศึกษาและบุคลากรจากศูนย์กลางนครราชสีมา-ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบูรณาการหลายภาคส่วน ทั้งการลดต้นทุนการให้บริการเดินรถขนส่งมวลชน และการลดมลภาวะและคาร์บอนให้กับเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

A3705

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!