หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

3608 SCGC


SCGC รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ ยกระดับ Operational Excellence ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากงาน Asian Business & Social Forum 2023 (ABSF) จัดขึ้นโดยนิตยสาร AsiaOne มีเดียชั้นนำของเอเชีย โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้พิจารณาจากความเป็นผู้นำที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและเอเชียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลเชิงประจักษ์ตลอดทั้งซัพพลายเชน 

 

3608 SCGC Mongkol

 

          นายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ตลอดซัพพลายเชน โดยนำเทคโนโลยีด้านข้อมูล (Data Technology) มาผนวกกับเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Technology) เพื่อยกระดับ Operational Excellence ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น อีกทั้งการนำระบบแมชชีน เลิร์นนิ่ง มาใช้เพื่อคาดการณ์ราคาวัตถุดิบ การใช้ Optimization Model เพื่อให้การตัดสินใจเดินเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ Realtime Performance Management เพื่อให้ทราบข้อมูลการเดินเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดได้อย่างทันท่วงที รวมถึงระบบ Digital Reliability Platform (DRP) ซึ่งช่วยดูแลการบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบครบวงจร ช่วยให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ดี และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ Digital Commerce Platform (DCP) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

 

3608 SCGC DRP

 

          นอกจากนี้ SCGC ยังขับเคลื่อนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Manufacturing โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดวิกฤตโลกร้อน โดยมุ่งให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          สำหรับการพิจารณามอบรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 Award ให้กับเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานทางด้านปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่าง SCGC และ AVEVA ในการพัฒนา “Digital Reliability Platform” หรือ DRP รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยบริหารความแม่นยำในการจัดการโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 

 

 

A3608

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!