หมวดหมู่: พาณิชย์

3543 DITP


พาณิชย์ - DITP เปิดมุมมองใหม่บุกตลาดเมืองเซินเจิ้น สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ

          นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย - เซินเจิ้น” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกิจกรรมเสวนา ในรูปแบบ Hybrid และมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 275 ราย 

          นายภูสิต กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น กิจกรรมแรกที่เกิดขึ้น ต่อยอดจาก MOU ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับ CCPIT Shenzhen และสอดรับกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ให้ความสำคัญกับตลาดจีนอย่างมาก เนื่องจากเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับแรกของไทย โดยมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดทำความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนในทุกรูปแบบ ซึ่งสำหรับกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกันที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสทางการตลาดต่างๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเมืองเซินเจิ้นโดยเฉพาะ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในตลาดจีนต่อไป”
          งานเสวนาดังกล่าว เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันให้มีทักษะในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น หาความร่วมมือทางการค้า ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์นโยบายการค้าเศรษฐกิจของจีนและเมืองเซินเจิ้น เปิดมุมมองใหม่ทางการค้าของสินค้าไทยในเมืองเซินเจิ้นในยุค New Normal และรู้ถึงโอกาสความร่วมมือในการทำการค้าและการลงทุน เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์กันอย่างมากมาย 

          สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th / Facebook : nea.ditp / หรือสายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1 

 

 

A3543

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!