หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 

เอสซีจี จับมือ ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ชูออโตเมชั่น เสริมแกร่งระบบคลาวด์ให้รวดเร็วและปลอดภัย เร่งเครื่องสู่องค์กรดิจิทัลควบคู่ ESG

ยกระดับนวัตกรรม ดูแลลูกค้าให้รวดเร็วและความปลอดภัยทั่วองค์กร ด้วยโซลูชันดิจิทัลและการปฏิบัติงานผ่านออโตเมชั่นบนระบบคลาวด์ พร้อมหนุนเป้าหมาย Net Zero 2050

 

3479 DXC SCG 01


          (จากซ้ายไปขวา): นายปิยะพล วลัยกนก ผู้อำนวยการ, Corporate IT, เอสซีจี, นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี, นายอีฟ ครามาโซล กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, และ นายอภิชาต อรุณคุณารักษ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปประจําประเทศไทยของ ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี

 

          ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี (DXC Technology, NYSE: DXC) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกติดอันดับฟอร์จูน 500 และ เอสซีจี ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เร่งเครื่องเอสซีจีสู่องค์กรดิจิทัลสอดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและโซลูชันยกระดับระบบโครงสร้างไอทีพื้นฐาน (IT Infrastructure) ชูการใช้ออโตเมชั่น (Automation) บนระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีความคล่องตัวด้วยระบบที่สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งานในอนาคต (IT Outsourcing) เช่น การขยายพื้นที่รองรับข้อมูล มุ่งมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อแก่ลูกค้า นำเสนอนวัตกรรมตรงใจ ทั้งลดการใช้พลังงาน ตอบเป้า Net Zero 2050 ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

 

3479 DXC อภิชาต อรุณคุณารักษ์

 

          “เอสซีจี คือหนึ่งในลูกค้าที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมาตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา และเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเอสซีจีในภารกิจการพลิกโฉมองค์กรด้วยดิจิทัล และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน” นายอภิชาต อรุณคุณารักษ์ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปประจําประเทศไทยของ ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี กล่าว “เราได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเอสซีจี เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการขององค์กร รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีมาออกแบบแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่จะสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของเอสซีจีได้ทั่วทั้งองค์กร และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งการนำระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้ทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลักสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย” 

          ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ดีเอ็กซ์ซีได้ทำการพัฒนานวัตกรรมออโตเมชั่นในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งรองรับการใช้งานจริงจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) และธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP)

 

3479 SCG ยุทธนา เจียมตระการ

 

          นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี มุ่งพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าอยู่เสมอ การขยายความร่วมมือกับดีเอ็กซ์ซีเพื่อยกระดับโครงสร้างไอทีพื้นฐาน (IT Infrastructure) และกระบวนการทำงาน ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ ออโตเมชั่น (Automation) ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัวฉับไว มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น ภายใต้ความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งตอบโจทย์การดูแลลูกค้าในยุคที่ความรวดเร็วและปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 หรือ Net Zero 2050 ของเอสซีจี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จด้วยดีอย่างเช่นที่เป็นมา”

          ตลอดระยะเวลาความร่วมมือที่ผ่านมา ดีเอ็กซ์ซีและเอสซีจีมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษาและอัพเกรดระบบ รวมไปถึงการดูแลแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การอัพเกรดและการย้ายระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ไปยังระบบคลาวด์ได้สำเร็จโดยไม่กระทบต่อการใช้งาน และช่วยเสริมความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ตลอดจนมีความคล่องตัวในการปรับขยายหรือลดขนาดระบบ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลและการใช้งานในอนาคต 

          ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg / https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

 

 

A3479

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!