หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1 เบทาโกร


'เบทาโกร' ชู 'Best Partner for Best Business' ในงาน'VIV ASIA 2023'

'เบทาโกร' ชู 'Best Partner for Best Business' ในงาน'VIV ASIA 2023'นำเสนอโซลูชันครอบคลุมเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

'เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า' หนึ่งในธุรกิจของ 'เบทาโกร' ชูแนวคิด Best Partner for Best Business’ ในงาน “VIV ASIA 2023” นำเสนอเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ของเบทาโกร สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลา และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเบทาโกรที่มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ World-Class Branded Food Company เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า หนึ่งในธุรกิจของ เบทาโกร จึงชูแนวคิด ‘Best Partner for Best Business’ ในงาน VIV ASIA 2023 โดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (Best Product) พร้อมการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ Betagro Agro Solution (Best Service)

ตลอดจนการสนับสนุนและส่งมอบองค์ความรู้ให้กับลูกค้าเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง (Best Partner) ช่วยให้เกิดการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”นายทวีเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในบูธได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจและส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ 'World-Class Branded Food Company' ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์ การทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ การชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการขาย โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารที่มีมาตรฐานสูงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

อีกทั้ง ยังเน้นการติดตามและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเบทาโกร (Betagro Quality Management - BQM) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นสูงที่ได้การรับรองและเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเบทาโกรได้ที่ Facebook Betagro Group ,LinkedIn Betagro Group ,YouTube Betagro Group และ www.betagro.com

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!