หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 40


ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘BBB’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ – สิงคโปร์/กรุงเทพฯ– 7 มีนาคม 2566:  ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank (‘BBB’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘BBB’ โดย หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐและออกเสนอขาย

โดย KBank สาขาฮ่องกงภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro Medium-Term Note Programme ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ EMTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘BBB’ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

การประกาศให้อันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ KBank ที่ ‘BBB’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ KBank  สามารถหาได้จากประกาศเรื่อง ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารกสิกรไทยที่ 'BBB' และ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ’ ("Fitch Affirms KASIKORNBANK at 'BBB' and 'AA+(tha)'; Outlook Stable") เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งแสดงไว้ใน https://www.fitchratings.com/site/pr/10208672

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ KBank จะถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารถูกปรับลดอันดับ

 

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ KBank พิจารณาจากโครงสร้างความแข็งแกร่งทางเครดิตของธนาคารเองซึ่งสะท้อนโดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating หรือ VR) ที่ 'bbb' และความคาดหวังของฟิทช์ว่าธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ซึ่งสะท้อนโดยอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (Government Support Rating หรือ GSR) ที่ 'bbb' ดังนั้นการปรับลดอันดับเครดิตทั้ง VR และ GSR พร้อมกัน อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ KBank

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต หากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ KBank ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ ซึ่งอาจเกิดจากการปรับเพิ่มอันดับ GSR หรือ VR

 

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต

26 กรกฎาคม 2565

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (GSR) ของ KBank มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com/esg

 

ติดต่อ

Primary Analyst

Tania Gold

Senior Director

Primary Rating Analyst

+65 6796 7224

Fitch Ratings Singapore PTE Ltd

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

 

Secondary Analyst

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Director

+662 108 0153 

 

Secondary Analyst

พชร ศรายุทธ

Director

+66 2 108 0152

 

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

 

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต: 26 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก  www.fitchratings.com 

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!