หมวดหมู่: พาณิชย์

1 Bหมู ไก่ ไข่ลด


พาณิชย์ เผยสัปดาห์ที่ 2 เดือนมี.ค.66 หมู ไก่ ไข่ลด 3-9% ปุ๋ยยูเรียลงแล้ว 33%

กรมการค้าภายในเผยสถานการณ์สินค้าสัปดาห์ที่ 2 เดือนมี.ค.66 พบหมู ไก่ ไข่ ลดลง 3-9% หมูเนื้อแดงเฉลี่ย กิโลกรัมละ 149 บาท ไก่น่องติดสะโพก 70 บาท น่องไก่ 72 บาท สะโพกไก่ 76 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ฟองละ 3.59 บาท น้ำมันปาล์มขวดละ 46 บาท น้ำมันถั่วเหลืองขวดละ 61 บาท พร้อมชี้เป้าห้างและตลาดขายถูก ส่วนปุ๋ย ราคาลงเช่นกัน ยูเรียลดแล้ว 33% สต๊อกมีเต็ม 1.2 ล้านตัน ไม่ขาดแน่ ย้ำติดตามราคามะนาวใกล้ชิด พื้นที่ใดมีปัญหา เชื่อมโยงไปขายทันที

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค.2566 เทียบกับเดือนก.พ.2566 ที่ผ่านมา พบว่า ราคาขายปลีกหมู ไก่ และไข่ไก่ เฉลี่ยทั่วประเทศ ปรับตัวลดลง 3-9% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

โดยหมูเนื้อแดง ราคาเฉลี่ย 149 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ลดลง 9% ไก่-น่องติดสะโพก ราคาเฉลี่ย 70 บาทต่อกก. ลดลง 3% น่องไก่ ราคาเฉลี่ย 72 บาทต่อกก. ลดลง 4% สะโพกไก่ ราคาเฉลี่ย 76 บาทต่อกก. ลดลง 4% อกไก่ (ติดหนัง) ราคาเฉลี่ย 76 บาทต่อกก. ลดลง 5% และไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาเฉลี่ย 3.59 บาทต่อฟอง ลดลง 7%

โดยสินค้าที่มีราคาจำหน่ายถูกที่สุดในห้าง ในส่วนของหมูเนื้อแดง พบว่า มีราคาถูกสุดที่ 117 บาทต่อกก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร ไก่น่องติดสะโพก ราคาถูกที่สุด 55 บาทต่อกก. น่องไก่ ราคาถูกที่สุด 57 บาท สะโพกไก่ ราคาถูกที่สุด 67 บาทต่อกก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร ส่วนอกไก่ (ติดหนัง) ราคาถูกที่สุด 65 บาทต่อกก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี สำหรับไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาถูกที่สุด 3.30 บาทต่อฟอง จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร

ส่วนราคาถูกสุดในตลาดสด พบว่า ตลาดที่ขายหมูเนื้อแดงถูกสุดในประเทศ อยู่ที่ตลาดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย 130 บาทต่อกก. ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 140 บาทต่อกก. เช่น ตลาดฐานเพชรนนท์ ตลาดเงินวิจิตร ตลาดหลังห้างวันเดอร์ ตลาดหทัยมิตร ไก่-น่องติดสะโพก ถูกที่สุดในประเทศอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล 1 จ.เชียงราย 56 บาท ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 65 บาทต่อกก. เช่น ตลาดฐานเพชรนนท์ ตลาดหลังห้างวันเดอร์ ตลาดทุ่งครุพลาซ่า และไข่ไก่ เบอร์ 3 ถูกที่สุดในประเทศอยู่ที่ตลาดตระกูลสุข จ.สระแก้ว และตลาดเทศวิวัฒน์ จ.ปัตตานี 3.0 บาท ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3.50 บาทต่อฟอง เช่น ตลาดใหม่สำโรง ตลาดลาดพร้าว 123 ตลาดหทัยมิตร และตลาดพรานนก

สำหรับ น้ำมันปาล์ม ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 46 บาทต่อขวด ลดลง 1% จากเดือนก่อน โดยราคาถูกที่สุดอยู่ที่ห้างแม็คโคร 41.75 บาทต่อขวด และน้ำมันถั่วเหลือง ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 61 บาท ราคาถูกที่สุดอยู่ที่ห้างโลตัส 57 บาทต่อขวด

ร.ต.จักรกล่าวว่า ขณะนี้ปัจจัยการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรีย ที่ใช้กันมาก ราคาลดลงแล้ว 33% เมื่อเทียบกับช่วงสูงสุดของกลางปีที่แล้ว ราคาตอนนี้เฉลี่ย 1 พันบาทเศษ ๆ แต่มีหลายพื้นที่ราคาต่ำกว่า 1 พันบาทแล้ว ส่วนปุ๋ยสูตร 21-0-0 ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงแล้ว 31% และสต๊อกปุ๋ยเคมีทั่วประเทศอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20%

เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาปุ๋ยขาดแคลน และแนวโน้มราคาก็ปรับลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมยังได้จัดโครงการจับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงงานปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรด้วย

ทางด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขณะนี้ต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงขึ้น อยู่ที่ 12.1-12.3 บาทต่อกก. มันสำปะหลัง 3.2-3.55 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูก แต่ในส่วนของผู้ผลิตอาหารสัตว์ กรมได้ติดตามสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด โดยดูแลราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและคุมราคาอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบภาระต้นทุนเกษตรกร

ขณะที่สินค้าทั่วไป มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง แต่ภาพรวมยังเป็นปกติ โดยพบว่าบางตัวต้นทุนลด บางตัวต้นทุนเพิ่ม และน้ำมัน ที่เป็นต้นทุน ก็มีแนวโน้มลด ส่วนค่าไฟ แนวโน้มไม่น่าจะเพิ่ม ซึ่งต้องติดตามกระทรวงพลังงานประกาศอีกครั้ง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การผลิตหมูเป็น และราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงอย่างใกล้ชิด เพราะที่ผ่านมา มีปัญหาหมูเป็นปรับลดลง แต่หมูหน้าเขียงไม่ลด ซึ่งได้เข้าไปตรวจสอบ และกำชับให้ผู้ค้าจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตแล้ว ส่วนมะนาว เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนทุกปี ราคาจะสูงขึ้น ตอนนี้ ต่ำสุดลูกละ 2 บาท สูงสุด 8 บาท เฉลี่ย 4.75 บาท แต่ต่ำกว่าเฉลี่ยปีก่อน 5.03 บาท

โดยกรมได้ติดตามใกล้ชิด หากจังหวัดไหนราคาสูงขึ้น ปริมาณไม่เพียงพอ ก็จะเชื่อมโยงนำไปจำหน่ายทันที ทั้งผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย และเปิดจุดจำหน่ายตามความเหมาะสม สำหรับผักสด มีทั้งเพิ่มและลด แต่สถานการณ์ยังปกติ ไม่มีรายการใดมีปัญหา

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!