หมวดหมู่: พาณิชย์

1 Bชัยภูมิ


กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ แนะนำโกโก้ ผ้าทอ แมลงจิ้งหรีด ใช้ FTA เพิ่มโอกาสส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ พบปะหารือกับกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าโกโก้ ผ้าทอ และแมลงจิ้งหรีด พบเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ มีโอกาสทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมชี้ช่องใช้ FTA เป็นใบเบิกทางเปิดตัวสินค้าโกอินเตอร์ หลังคู่ FTA ส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าให้กับสินค้าไทยแล้ว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค.2566 กรมได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อพบหารือกับกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งโกโก้ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และแมลงจิ้งหรีด โดยได้ใช้โอกาสนี้ จัดสัมมนา เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย สู่การค้าเสรี’

และได้นำวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท ช็อกโกทอส จำกัด ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคยุคใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยสร้างอัตลักษณ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านการออกงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้า ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง

ทั้งนี้ จากการพบปะหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มต้นน้ำที่ผลิตเมล็ดโกโก้เข้าสู่ตลาดในประเทศ พบว่า มีพื้นที่ปลูกโกโก้กว่า 400 ไร่ ผลิตได้ถึง 1 ตันต่อไร่ หรือ 400 ตันต่อปี มีจุดเด่นเรื่องสายพันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างจากสายพันธุ์ถิ่นกำเนิดจากแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันเน้นจำหน่ายภายในประเทศ และมีแผนจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

สำหรับ การพบหารือกับกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าและมีลวดลายแบบโบราณ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ครั่ง เปลือกมังคุด และโคลน โดยลายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ลายไข่มดแดง และลายนาค

รวมทั้งได้นำเศษผ้ามาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ ทั้งผ้าถุง กระเป๋า ผ้าพันคอ และผ้าขาวม้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นสินค้าที่นำนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) มาตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคและตลาดโลก และยังพบว่า ได้มีการส่งออกผ้าทอและเส้นใยไปตลาดเม็กซิโกและอเมริกาแล้วด้วย

นอกจากนี้ กรมได้พบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองโสน ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตสินค้าแมลงจิ้งหรีด สามารถผลิตจิ้งหรีดแช่แข็ง จำนวน 45 ตันต่อปี โดยจำหน่ายที่หน้าร้านและส่งให้กับบริษัท ไทย เอนโทฟู้ด จำกัด นำไปแปรรูปเป็นผงโปรตีนจิ้งหรีดแบรนด์ Sixtein และขนมข้าวกล้องผสมจิ้งหรีดอบกรอบแบรนด์ Ricecrik

ทั้งนี้ แมลงนับเป็นสินค้าอาหารแห่งอนาคต โดยปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก ซึ่งจะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดโลก โดยสามารถใช้ประโยชน์ FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่ค้า FTA ของไทย 18 ประเทศ ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าแมลงที่บริโภคได้จากไทยแล้ว

ในปี 2565 ไทยส่งออกโกโก้และของปรุงแต่งจากโกโก้ไปตลาดโลก มูลค่า 69.38 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 64.32% โดยตลาดส่งออกสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น อาเซียน และเกาหลีใต้ ปัจจุบันคู่ค้า FTA ของไทย 14 ประเทศ คือ อาเซียน จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี ได้ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าโกโก้และของปรุงแต่งจากโกโก้จากไทยแล้ว ส่วนผ้าผืนส่งออกไปตลาดโลก มูลค่า 1,288.99 เหรียญสหรัฐ เพิ่ม 7.26% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ อาเซียน (เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา)

ปัจจุบันประเทศคู่ค้า FTA ของไทย 14 ประเทศ คือ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ชิลี และฮ่องกง ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าผ้าผืนจากไทยแล้ว และส่งออกสินค้าแมลงที่บริโภคได้ไปตลาดโลก มูลค่า 494,675 เหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!