หมวดหมู่: พาณิชย์

1 BCVD


พาณิชย์ โชว์ผลงานแก้ต่าง อินเดียเก็บ CVD สินค้า Saturated Fatty Alcohols เหลือแค่ 3%

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ประกาศผลไต่สวนชั้นที่สุดสินค้า Saturated Fatty Alcohols ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่นำไปใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว ที่ส่งออกจาก 3 ประเทศแล้ว ไทยถูกเก็บภาษี CVD ต่ำแค่ 3% จากเดิมที่ประเมินไว้ 20-25% ส่วนคู่แข่งยังโดนหนัก อินโดนีเซีย 14-30% มาเลเซีย 3-11% ชี้เป็นผลจากการทำงานอย่างหนักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการแก้ต่าง โต้แย้ง 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination) กรณีการไต่สวนการอุดหนุน (Subsidy Investigation) สินค้า Saturated Fatty Alcohols ที่ส่งออกจาก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

ซึ่งผลปรากฏว่า DGTR ลดอัตราอากร CVD (Countervailing Duty) ของไทยจากเดิมที่กำหนดในอัตราร้อยละ 20-25 ของราคา C.I.F เหลืออัตราร้อยละ 3 สำหรับสินค้าที่ส่งออกจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกรายเดียวของไทย และอัตราร้อยละ 5 หากในอนาคตมีผู้ส่งออกรายอื่นๆ โดยในขั้นตอนต่อไป DGTR จะส่งผลการไต่สวนชั้นที่สุดไปให้รัฐบาลกลางอินเดียเพื่อพิจารณาการใช้บังคับมาตรการ CVD ต่อไป

ทั้งนี้ อินเดียเรียกเก็บอากร CVD จากไทยต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย ร้อยละ 14–30 และมาเลเซีย ร้อยละ 3–11 ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งสำคัญ โดยการประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดนี้ ถือว่าอัตราอากร CVD ดีกว่าก่อนหน้านี้ ที่ DGTR ได้ประกาศร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อเดือนก.ย.2565 ระบุว่าสินค้าส่งออกจากไทยจะถูกกำหนดอัตราอากร CVD ร้อยละ 20–25 ซึ่งตอนนั้น ถือเป็นอัตราที่สูงมาก อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยต้องสูญเสียตลาดส่งออกในอินเดียได้

นายรณรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คต. ในนามตัวแทนของรัฐบาลไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลของไทยที่ถูกกล่าวหาว่าให้การอุดหนุนกับผู้ส่งออก เช่น กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อชี้แจงแก้ต่างต่อรัฐบาลอินเดีย ทั้งผ่านการหารือร่วมกันสองฝ่ายระหว่างไทยและอินเดีย รวมถึงการทำข้อโต้แย้งเป็นหนังสือในนามของ คต. เพื่อเรียกร้องให้อินเดียไม่เรียกเก็บหรือเก็บอากร CVD ในอัตราต่ำลงตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ส่งออกไทย

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำให้อินเดียปฏิบัติกับผู้ส่งออกไทยอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) มิเช่นนั้นไทยจำเป็นจะต้องดำเนินการตามสิทธิ์ในการโต้แย้งกระบวนการไต่สวนของอินเดียต่อ WTO

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีผู้ส่งออกรายใดต้องการส่งสินค้าดังกล่าวไปอินเดีย และไม่ต้องการถูกเก็บอากร CVD ในอัตราร้อยละ 5 ก็มีสิทธิ์ยื่นขอทบทวนเพื่อให้มีอัตราอากรเฉพาะรายได้

ในปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) อินเดียเป็นตลาดส่งออกสินค้าดังกล่าวอันดับ 2 ของไทย รองจากจีน มีมูลค่าการส่งออก 6.82 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 240.39 ล้านบาท ขณะที่อินเดียนำเข้า Saturated Fatty Alcohols จากไทยเป็นอันดับ 5 รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และอินโดนีเซีย ดังนั้น การกำหนดอัตราอากร CVD ของไทยที่ร้อยละ 3 จึงเป็นผลสำคัญที่ทำให้ไทยได้เปรียบประเทศคู่แข่งขันและอาจเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น

สำหรับ สินค้า Saturated Fatty Alcohols ใช้เป็นสารตั้งต้นที่นำไปใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปภายในครัวเรือน และยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสารทำละลาย สารแต่งรสแต่งกลิ่น ผงซักฟอก สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง แชมพู สารช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว (Plasticizer) สีทาบ้าน สารเคลือบสิ่งทอ เครื่องหนัง และหมึกพิมพ์

ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถขอคำแนะนำได้จากกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 02-547-5083 หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.thaitr.go.th โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการแก้ต่างกรณีที่ผู้ส่งออกไทยถูกไต่สวนมาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) และมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยง AD/CVD (AC) จากรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!