หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ผลไม้สด


จุรินทร์ เปิดโครงการจับคู่ธุรกิจผลไม้สด แปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตร ขายได้ทันที 2,300 ล้านบาท

จุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ ดึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จากทั่วโลก เจรจาซื้อขายกับผู้ส่งออกไทย ขายได้ทันที 2,300 ล้านบาท พร้อมดึง Bank of China ลงนามอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าจีนและผู้ส่งออกไทยในการค้าขาย เผยมีแผนลุยโปรโมตผลไม้ไทยอย่างหนักต่อไป 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผลไม้ไทยเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด’ และยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และการตลาดเชิงรุกและเชิงลึก โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้รวม 4 กิจกรรมหลัก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศในทันทีถึง 2,300 ล้านบาท

สำหรับ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ลงนาม MOU ซื้อขายล่วงหน้า 6 คู่ จีน ญี่ปุ่นและฮ่องกง มูลค่า 1,600 ล้านบาท กิจกรรมที่ 2 จับคู่เจรจาธุรกิจคาดว่ายอดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท มีผู้ส่งออกมาในงาน 84 บริษัท และผู้นำเข้า 57 บริษัท จาก 17 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวีเดน ไต้หวัน ดูไบ เวียดนาม สหราชอาณาจักรอังกฤษ บังคลาเทศ คาดว่าสามารถเซ็นสัญญาได้ไม่น้อยกว่า 385 คู่

กิจกรรมที่ 3 การลงนามระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับ Bank of China จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้นำเข้าจีนหรือผู้ส่งออกไทย ในการชำระเงิน ทั้งลูกค้าไทยและจีนมากขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน และกิจกรรมที่ 4 กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัวแบรนด์ไทยให้กับผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของไทยในตลาดโลกต่อไป โดยการทำสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดกิจกรรมอีก 34 กิจกรรม สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกผลไม้ และนำรายได้เข้าประเทศไทยต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา การส่งออกผัก ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปของไทยดีขึ้นเป็นลำดับ ส่งออกได้รวมกัน 4.5 ล้านตัน มูลค่า 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 290,000 ล้านบาท และเดือนม.ค.-ก.พ.2566 ส่งออกผักผลไม้สดและแปรรูปแล้ว 2.82 แสนตัน สร้างเงินให้ประเทศ 13,637 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ประมาณ 1,040,000 ครัวเรือน ยกระดับราคาผลไม้และมีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ดีทุกปี เฉลี่ยราคาผลไม้ยุคนี้ดีที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่า โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้ เป็นครั้งแรกที่กลับมาจัดกิจกรรมแบบสถานที่จริง (On-Site) หลังจัดในรูปแบบออนไลน์มาถึง 2 ปี ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมถึงพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ ร่วมกันทำการตลาดเชิงรุก เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ค้า ผู้ส่งออกไทย ได้ระบายสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร เพิ่มโอกาสทางการค้า 

สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ มีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวิศิษฏ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายหวู หลิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Bank of China) เข้าร่วม

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!