หมวดหมู่: พาณิชย์

มนัสนิตย์ จิรวัฒน์


ครม.แต่งตั้ง 'มนัสนิตย์ จิรวัฒน์' เป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 'มนัสนิตย์ จิรวัฒน์' ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.65 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 7 มี.ค.2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งนางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับ ประวัติการทำงานของนางมนัสนิตย์ เคยเป็นผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าข้าว ก่อนขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์

ส่วนผลงานโดดเด่น เช่น การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ปริมาณรวม 14.84 ล้านตัน มูลค่ากว่า 135,000 ล้านบาท การเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ เช่น หน่วยงาน COFCO รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วยงาน BULOG รัฐบาลอินโดนีเซีย หน่วยงาน NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ การส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าว เช่น จัดทำมาตรฐานข้าวไทย ยกระดับการให้บริการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิไทยก่อนส่งออก

ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศทั่วโลก จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปัจจุบัน การยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อรองรับการค้ารูปแบบใหม่ในลักษณะ No Visit และการกำกับดูแลงานด้านกฎหมายสำคัญของกรมการค้าต่างประเทศ เช่น ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!