หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

1 GHBแผนธุรกิจ66


ธอส.จัดงานถ่ายทอดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ปี 66 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023 [ดำรงอยู่ + เติบโต =>ยั่งยืน]

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมถ่ายทอดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารประจำปี 2566 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023 [ดำรงอยู่ + เติบโต =>ยั่งยืน] เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ เข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน

และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย "การดำรงอยู่" คือการปรับตัว เริ่มต้นจากทัศนคติ สร้าง Growth Mindset ไม่ยึดติดกับคำว่าทำไม่ได้ เพื่อทำให้ธนาคารแข็งแกร่งดำรงอยู่ได้ "การเติบโต" ด้วยการจัดการความรู้ (KM) รวมถึงการสร้าง Innovation และการนำ Technology มาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น เป็นต้น และความยั่งยืน

การเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน ก้าวผ่านปัญหา หรือผลกระทบรุนแรงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์และผู้จัดการเขต/สาขาทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมรับชมงานในรูปแบบ On-site ณ โรงแรม The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย และมีผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า 2,000 คน

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!