หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

TRIS 5


HOMEBUILDERS AND REAL ESTATE DEVELOPERS (ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)

 

บทสรุป 

     ทริสเรทติ้ง คาดว่าอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยจะปรับตัวดีขึ้นประมาณ 5%-10% ในปีนี้ โดยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก ประกอบกับการที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศจีนกลับมาเปิดประเทศ จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจมากกว่า ผลลบที่เกิดจากการกลับมาบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัย (Loan to Value – LTV) รวมถึงดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายในปีนี้

    จากข้อมูลของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 รายที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก

ทริสเรทติ้ง พบว่าผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2565 ดีกว่าที่คาดเล็กน้อย โดยยอดโอนที่อยู่อาศัย (รวมยอดโอนจากโครงการของบริษัทร่วมทุน) ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 12% มาอยู่ที่ประมาณ 3.1 แสนล้านบาท และแม้ว่าต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงจะปรับต้วเพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ของผู้ประกอบการก็ยังปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 35% จากประมาณ 33% ในปี 2564

 

 

More Articles

 

HOMEBUILDERS AND REAL ESTATE DEVELOPERS

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!