หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ข้าวงวด21


พาณิชย์ เคาะส่วนต่าง งวดที่ 21 ชดเชย 3 ชนิด เกษตรกรได้เงิน 11,113 ครัวเรือน

พาณิชย์ เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 21 จ่ายชดเชย 3 ชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี-ข้าวเปลือกเจ้า เงินเข้าบัญชี 9 มี.ค.นี้ มีเกษตรกรได้รับเงิน 11,133 ครัวเรือน ส่วนอีก 2 ชนิดไม่ต้องจ่าย เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกเหนียว ราคาทะลุเพดานประกัน เผยราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง คาดส่งออกจะเกิน 8 ล้านตัน   

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 21

สำหรับ เกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-3 มี.ค.2566 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่าย เพราะสิ้นสุดฤดูเก็บข้าว ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,630.87 บาท ชดเชยตันละ 369.13 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,906.08 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,968.84 บาท  ชดเชยตันละ 31.16 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 779 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,956.36 บาท 

ชดเชยตันละ 43.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,309.20 บาท ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,255.26 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีการคำนวณส่วนต่าง เพราะสิ้นสุดฤดูกาล

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 9 มี.ค.2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 11,133 ครัวเรือน

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของไทย สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมา จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และมีเงินอีกก้อน คือ ไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา”นายจุรินทร์กล่าว

สำหรับ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปีที่แล้วส่งออกปริมาณ 1.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% โดยข้าวทุกชนิดปี 2564 ส่งออกปริมาณ 6.3 ล้านตัน ปี 2565 ปริมาณ 7.7 ล้านตัน เป็นที่ 2 ของโลก ที่ 1 อินเดีย โดยไทยแซงเวียดนาม และในปี 2566 คาดว่าการส่งออกจะเกิน 8 ล้านตัน มีส่วนช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้น ช่วยเกษตรกร ช่วยสร้างเงินให้กับประเทศ

    โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!