หมวดหมู่: พาณิชย์

1 Franchise


กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครประกวดชิงรางวัล Thailand Franchise Award 2023

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Thailand Franchise Award 2023 ประจำปี 66 กำหนดรางวัล 5 ประเภท รวม 13 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มี.ค.66 ก่อนจัดพิธีมอบรางวัลช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.66

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award 2023 (TFA 2023) เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

     สำหรับ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่ได้รับสิทธิ์จากต่างประเทศ มีสาขาแฟรนไชส์และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

      โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มี.ค.2566 สมัครได้ทาง e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามโทร 0 2547 5953 , 08 5535 3556 , 08 2954 5964

   โดยรางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล

คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

          ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง และประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

     ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัล 'Thailand Franchise Award 2023' ที่จะจัดขึ้นช่วงประมาณเดือนมิ.ย.-ก.ค.2566 ต่อไป

    ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15-20% ต่อปี ในแต่ละปี มีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 20,000 ราย โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากกว่า 50% รองลงมา คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา และกลุ่มธุรกิจการศึกษา

     นับเป็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ แฟรนไชส์จึงเป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ

        โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสามารถขยายสาขาอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการประกวดดังกล่าว และนับตั้งแต่ปี 2563 ที่เริ่มจัดการประกวด มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลแล้ว จำนวน 23 แบรนด์

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!