หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ค้าผ่านแดน


การค้าผ่านแดนขยายตัวต่อเนื่อง ส่งออกผ่านแดนเดือนมกราคม 2566 ขยายตัว 1.86%

    นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดน 140,166 ล้านบาท ลดลง 3.68% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกผ่านแดนขยายตัว 1.86% คิดเป็นมูลค่า 23,649 ล้านบาท โดยการส่งออกผ่านแดนไปจีนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน (+40.58%) คิดเป็นมูลค่า 11,141 ล้านบาท

     การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,166 ล้านบาท ลดลง 3.68% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 71,667 ล้านบาท ลดลง 6.44% และการนำเข้ามูลค่า 68,499 ล้านบาท ลดลง 0.61% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนมกราคม 2566 ทั้งสิ้น 3,168 ล้านบาท

 

1.1 การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 81,555 ล้านบาท ลดลง 8.79% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 48,018 ล้านบาท ลดลง 10.05% และการนำเข้ามูลค่า 33,537 ล้านบาท ลดลง 6.92% 

1) มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 12,863 ล้านบาท (-15.96%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ และส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ อื่น ๆ

2) สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 13,065 ล้านบาท (-6.06%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ และน้ำตาลทรายขาว

3) เมียนมา มูลค่าส่งออก 10,650 ล้านบาท (-5.68%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำสำเร็จรูปอื่น ๆ และโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน

4) กัมพูชา มูลค่าส่งออก 11,441 ล้านบาท (-11.16%) สินค้าสำคัญได้แก่ เครื่องดื่มอื่นๆ ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ และน้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส

 

1.2 การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ) เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่ารวม 58,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.47% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 23,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.86% และการนำเข้ามูลค่า 34,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.31% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก

1) จีน มูลค่าส่งออก 11,141 ล้านบาท (40.58%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ และลำไยสด

2) สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 4,100 ล้านบาท (+23.96%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ

3) เวียดนาม มูลค่าส่งออก 2,935 ล้านบาท (-35.71%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส และอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ

4) ประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก 5,474 ล้านบาท  (-26.24%)

การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ

การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2566 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 87 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 74 แห่ง

การดำเนินโครงการ 'จับคู่กู้เงิน' สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยร่วมมือกับ EXIM Bank และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออก รวมถึงผู้ประกอบการค้าชายแดน ซึ่ง ณ วันที่

24 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 1,469 ราย วงเงินรวม 6,211.2 ล้านบาท อนุมัติวงเงินแล้ว 1,440 ราย วงเงินรวม 6,127.8 ล้านบาท

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!