หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ช่วยเกษตรกร


กรมการค้าภายในช่วยเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบการซื้อหอมหัวใหญ่-กระเทียม อ.ฝาง

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ อ.ฝาง เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ารับซื้อพืช 3 หัวจากเกษตรกร หลังผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด พร้อม kick off ปล่อยคาราวานหอมหัวใหญ่และกระเทียมกระจายไปยังตลาดปลายทางในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเร่งระบายผลผลิต เผยหลังดำเนินโครงการ “อมก๋อย โมเดล” ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต ดันราคาขยับขึ้นทุกชนิด หอมหัวใหญ่ เพิ่ม 30% หอมแดง เพิ่ม 37% และกระเทียม เพิ่ม 50%

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) ภายใต้โครงการ อมก๋อยโมเดล ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นอีกแหล่งผลิตสำคัญและเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ และได้จัดกิจกรรม kick off ปล่อยคาราวานหอมหัวใหญ่และกระเทียมของอำเภอฝาง ที่ผู้ประกอบการเข้ารับซื้อเพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทางในภูมิภาคต่างๆ ด้วย เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรและผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมฯ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเร่งรับซื้อผลผลิตพืช 3 หัว ในอำเภอแม่วางมาตั้งแต่เดือน ม.ค.2566 และวันนี้ เป็นกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝาง ซึ่งเป็นอีกแหล่งผลิตสำคัญ ที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดถัดจากอำเภอแม่วาง โดยกรมฯ ได้เร่งให้ผู้ประกอบการที่ทำสัญญาข้อตกลงเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ทันที เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าราคาพืช 3 หัว ภาพรวมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล”นายวัฒนศักย์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการต่าง ๆ รองรับผลผลิต ควบคู่กับมาตรการดูดซับผลผลิตพืช 3 หัว ออกจากแหล่งผลิต อาทิ โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัว ปี 2566 การสนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพและเชื่อมโยงกระจายผลผลิต การสนับสนุนค่าบริหารจัดการซื้อและรวบรวม การแปรรูปผลผลิตพืช 3 หัว เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านอาหารและร้านค้าธงฟ้า รวมทั้งการกำกับดูแลการขนย้ายและการนำเข้า

ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในกรณีพบปัญหาผลผลิตมีราคาสูง หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ กรมฯ จะเร่งดำเนินการเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางอย่างรวดเร็วและให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคต่อไป

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ขับเคลื่อนมาตรการ 'อมก๋อยโมเดล' ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ตลาดกลาง อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดล้านเมือง ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ และท็อปส์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ พีที พีทีที สเตชัน บางจาก และเชลล์ เข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร ในราคานำตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต

จากนั้น วันที่ 27 ม.ค.2566 ได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) เพื่อเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าตลอดฤดูกาล ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพืช 3 หัว อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่ณ สหกรณ์ ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร จำนวน 23 กลุ่ม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และศรีสะเกษ ปริมาณรับซื้อรวม 22,800 ตัน หอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตัน กระเทียม 8,000 ตัน

โดยผลจากการรับซื้อผลผลิตภายใต้โครงการอมก๋อยโมเดล ส่งผลให้ปัจจุบันราคาซื้อขายพืช 3 หัว ในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาแบบสด หอมหัวใหญ่ ปีนี้อยู่ที่ 16 บาท/กิโลกรัม (กก.) สูงกว่าปีที่แล้วที่ 12 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 30% หอมแดง ปีนี้อยู่ที่ 13 บาท/กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 37% และกระเทียม ปีนี้อยู่ที่ 21 บาท/กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 14 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 50%

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!