หมวดหมู่: พาณิชย์

สินิตย์ เลิศไกร


พาณิชย์เผยธุรกิจความเชื่อบูม รับสายมูมาแรง ตั้งบริษัทใหม่ 3 ปี 55 ราย ทุน 48.45 ล้าน

    พาณิชย์ เผยธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดสุดบูม หลังคนเชื่อในศาสตร์เร้นลับ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง เสริมดวง โชค ความรัก ทำจดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สถิติ 3 ปี (63-65) ยอดตั้งใหม่รวม 55 ราย ทุน 48.45 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ยังทำในรูปบุคคล จดเป็นนิติบุคคลค่อนข้างน้อย แนะรีบมาจด สร้างความน่าเชื่อถือและขยายธุรกิจได้หลากหลายขึ้น

    นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการสำรวจการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในส่วนของธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาด ตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่ามีอัตราการจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี หลังจากคนมีความเชื่อในศาสตร์เร้นลับ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ การเชื่อเครื่องราง ของขลัง ที่จะช่วยส่งเสริมด้านการงาน การเงิน โชคลาภ ความรัก เสริมดวงและโชคชะตา และยังมีความกังวล ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้คนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นช่องทางให้ภาคธุรกิจสบโอกาสที่จะนำความเชื่อในด้านต่าง ๆ มาสร้างรายได้ และส่งผลทำให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น

    โดยสถิติตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่า ธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาด มีอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปี 2563 จดทะเบียนจัดตั้ง 11 ราย ทุนจดทะเบียน 7.59 ล้านบาท ปี 2564 จัดตั้ง 20 ราย เพิ่มขึ้น 81.8% ทุนจดทะเบียน 13.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7% ปี 2565 จัดตั้ง 24 ราย เพิ่มขึ้น 20% ทุนจดทะเบียน 27.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.7%

    ส่วนผลประกอบการธุรกิจ ปี 2563 มีรายได้รวม 28.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.5% สินทรัพย์ 47.31 ล้านบาท ลดลง 4.5% กำไร 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.7% ปี 2564 รายได้รวม 61.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.1% สินทรัพย์ 71.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.22% ขาดทุน 1.86 ล้านบาท ลดลง 222.4% ทั้งนี้ ปี 2564 มีรายได้รวมและสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 แต่มีผลประกอบการขาดทุน แสดงถึงแนวโน้มของธุรกิจอยู่ในช่วงขยายการลงทุนรองรับการเติบโตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

   สำหรับ การลงทุนในธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย มูลค่าการลงทุน 98.55 ล้านบาท คิดเป็น 96.64% ของการลงทุนในธุรกิจทั้งหมด และมีการลงทุนจากต่างชาติ 2 สัญชาติ คือ จีน มูลค่า 2.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.40% และฝรั่งเศส มูลค่า 0.98 ล้านบาท สัดส่วน 0.96%

    “จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อส่งเสริมการตลาด ที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อดูลึกลงไป พบว่า ยังมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบปริมาณของผู้ประกอบธุรกิจด้านความเชื่อในตลาด ที่ส่วนใหญ่นิยมประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ หากต้องการให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือหรือขยายธุรกิจสู่การให้บริการอื่น ๆ การจดทะเบียนนิติบุคคล จะมีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือและต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น”นายสินิตย์กล่าว

    ปัจจุบัน ธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ม.ค.2566 มีจำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ 857,511 ราย และมีมูลค่าทุน 101.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของทุนธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย 21.36 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 46 ราย ร้อยละ 49.46 ทุนจดทะเบียน 60.33 ล้านบาท ร้อยละ 59.16 รองลงมา คือ ภาคกลาง 22 ราย ร้อยละ 23.66 ทุน 17.41 ล้านบาท ร้อยละ 17.07 ภาคตะวันออก 6 ราย ร้อยละ 6.45 ทุน 5.90 ล้านบาท ร้อยละ 5.79 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ราย ร้อยละ 6.45 ทุน 5.55 ล้านบาท ร้อยละ 5.44 ภาคเหนือ 5 ราย ร้อยละ 5.38 ทุน 1.29 ล้านบาท ร้อยละ 1.26 ภาคใต้ 55 ราย ร้อยละ 5.38 ทุน 9.40 ล้านบาท ร้อยละ 9.22 และภาคตะวันตก 3 ราย ร้อยละ 3.22 ทุน 2.10 ล้านบาท ร้อยละ 2.06

   ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการสำรวจและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อด้านโชคลางของคนไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.การพยากรณ์ (รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์) โหราศาสตร์ ลายมือ ไพ่ยิบซี 2.พระเครื่องวัตถุมงคล 3.สีมงคล 4.ตัวเลขมงคล และ 5.เรื่องเหนือธรรมชาติ ส่วนช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาด้านความเชื่อโชคลาง ส่วนใหญ่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ รองลงมา คือ บุคคลรอบข้าง และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ตามลำดับ

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!