หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

 

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) และเซเนกา อีเอสจี ผนึกกำลังร่วมกัน

เอบีมมอบบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ของบริษัทต่างๆ ร่วมกับเซเนกา อีเอสจี ในฐานะพันธมิตรด้านโซลูชัน

          เพื่อเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์หลักของบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ด้วยการเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทลูกค้า รวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ บริษัทและสถาบันมากมายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

          ในขณะที่เอบีม คอนซัลติ้ง เดินหน้าก้าวเข้าสู่โลกแห่งความยั่งยืนในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลักของแนวคิด ESG ซึ่งก็ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในด้านสิ่งแวดล้อม เอบีม คอนซัลติ้ง พยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2573 ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งพลังงานภายในสำนักงานของเอบีมในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มากไปกว่านั้น พนักงานของเอบีมฯยังร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ และโครงการริเริ่มเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

          ในด้านส่วนร่วมทางสังคม เอบีม คอนซัลติ้ง สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ผ่านกิจกรรมบริการสังคมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรนอกกำกับของรัฐ โดยใช้ทักษะความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาค บริษัทยังคงพยายามสร้างโลกอนาคตที่ดีขึ้นให้ประเทศญี่ปุ่นและส่วนอื่นๆ ของโลก โดยมีจุดเริ่มต้นที่เอเชีย

          เอบีม คอนซัลติ้ง บริหารจัดการด้วยการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผล เคารพกฎหมาย และยุติธรรม เราพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างการบริหารที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูล ส่งเสริมธรรมชาติทางสังคม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท

          เอบีม คอนซัลติ้ง ได้รับการยอมรับในด้านการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงขั้นตอนการลงมือปฎิบัติให้กับลูกค้ามากกว่า 200 รายในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ ผนวกกับความรู้ความชำนาญเฉพาะตัวที่สั่งสมมาตลอดการดำเนินงาน ทำให้ เอบีม คอนซัลติ้ง สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปปฎิบัติ

 

3071 ABEAM Toshihide Otani


 

          “เรานำเสนอบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการสร้างคุณค่าในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นการวางแผนกลยุทธ์ด้าน ESG การจัดการโครงการเพื่อนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติ รวมไปถึงการแนะนำมาตรการต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้ว” โทชิฮิเดะ โอตานิ ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้านการจัดการและควบคุมการเงินของ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การส่งเสริมมาตรการด้าน ESG ต้องอาศัยการรวบรวมและประสานงานของหลายแผนกภายในองค์กร ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการข้ามองค์กรที่ เอบีม คอนซัลติ้ง เชี่ยวชาญจากการให้บริการมานาน เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่จะทำให้มาตรการต่างๆ นั้นประสบความสำเร็จได้”

          เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันด้าน ESG ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอบีม คอนซัลติ้ง จึงร่วมมือกับเซเนกา อีเอสจี (Seneca ESG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กร การทำรายงาน และการผนวกโซลูชันต่างๆ เข้ากับบริการด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนมาตรการ ESG ของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

          “การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการผสานรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเพื่อสร้างบริการที่ครอบคลุม กล่าวคือความแข็งแกร่งด้านการนำซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อเก็บและรวมข้อมูลด้าน ESG ที่จำเป็นสู่ศูนย์กลางของเซเนกา และจุดแข็งของ เอบีม คอนซัลติ้ง ในด้านการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่านการใช้โร้ดแมปที่ออกแบบขึ้นเฉพาะกรณี และการนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติเพื่อสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร” โทชิฮิเดะ โอตานิ กล่าวเสริม

          เซเนกา อีเอสจี ช่วยให้บริษัทมากมายจัดตั้งแพลตฟอร์มเอเอสจีได้ด้วย อีพิค (EPIC) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร และเซโน (Zeno) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับผู้จัดการการลงทุน อีพิค (EPIC) จะช่วยให้บริษัทสร้างชื่อเสียงด้าน ESG ในตลาดที่ทำการค้าด้วยการสร้างรายงานที่ตรงตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็น SASB, GRI, TCFD และระเบียบข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ ส่วนเซโน (Zeno) ช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนประเมินการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการควบคุมและความยืดหยุ่นขั้นสูงสุดในการออกแบบการประเมินด้าน ESG สำหรับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท 

 

3071 SENECA ESG Jonathan Ha

 

          “เรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นพันธมิตรของ เอบีม คอนซัลติ้ง” โจนาธาน โฮ ซีอีโอของเซเนกา อีเอสจี กล่าว “หลักการและค่านิยมของทั้งสองบริษัทมีความสอดคล้องกันอย่างมาก และยังมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเหมือนกัน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการโซลูชันด้านซอฟท์แวร์ของเราในตลาดหลักทั่วเอเชียแปซิฟิกและไกลออกไปมากกว่าเดิม เราขอขอบคุณที่ เอบีม คอนซัลติ้ง มอบความไว้วางใจให้กับ เซเนกา อีเอสจี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตลาดในด้านการจัดการข้อมูล ESG ให้เป็นอัตโนมัติและใช้งานง่าย การวิเคราะห์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างรายงานตามข้อกำหนดให้กับบริษัทมากมายตั้งแต่ SMEs บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันทางการเงิน ตลาดหุ้น และองค์กรรัฐ” 

          หากต้องการทราบว่า เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) สามารถช่วยให้บริษัทของคุณก้าวสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานและข้อกำหนด ESG อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร สามารถติดต่อสอบถามถึงบริการต่างๆ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

A3071

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!