หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

2797 EXIM


EXIM BANK จับมือกลุ่ม SSI Consortium เริ่มโครงการ EXIM Core Banking ยกระดับการบริการและการดำเนินงานสู่ Digital Banking

          ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายแอนดรูว์ ตัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มซิลเวอร์เลค แอ็คซิส จำกัด นายจยูรี่ ลาดิท ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มซิลเวอร์เลค ซิมมิทรี จำกัด และนายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) เปิดการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบงานหลักของธนาคาร (EXIM Core Banking) ยกระดับการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Banking พร้อมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในตลาดโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

          ในการพัฒนาระบบ EXIM Core Banking ครั้งนี้ EXIM BANK จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมชุดใหม่ รองรับการเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) โดยพัฒนาระบบการให้บริการด้านสินเชื่อ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและงวดเงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ย การเปิด/ปิดบัญชีเงินฝาก การตรวจสอบยอด การทำรายการ Cashier Cheque รวมทั้งบริการอื่นๆ ของธนาคาร พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระบบ (Application Programming Interface : API) กับระบบรอบนอก เช่น Open API หรือ REST API รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตรภายนอกของธนาคาร เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกหลายมิติได้แบบเรียลไทม์ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถเข้าถึงข่าวสารและบริการทางการเงิน โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย

          “การพัฒนาระบบงาน Core Banking และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบด้านไอทีเป็น Cloud Technology เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ EXIM BANK ที่จะยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งธุรกิจต้องอาศัยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากยิ่งขึ้น” ดร.รักษ์ กล่าว

 

 

A2797

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!