หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2213 SMEDB


SME D Bank ต้อนรับคณะรัฐบาลกรุงมอสโก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อย
          เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นาย Alexey Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งรัฐบาลกรุงมอสโก นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสให้เกียรติ SME D Bank และ สสว. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนรายย่อย ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank

 


A2213

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!