หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ไม่ขายของปลอม


พาณิชย์ ผนึกภาครัฐ ผู้แทนสหรัฐฯ อียู เอกชน ลุย MBK รณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ขายของปลอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ สถานทูตสหรัฐฯ ผู้แทนอียู และเอกชนเจ้าของสิทธิ์ ลงพื้นที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค สำรวจการจำหน่าย รณรงค์ผู้ค้า และประชาชน ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า นักลงทุน และต้อนรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว พร้อมโชว์สถิติจับกุมปี 65 จำนวน 5,827 คดี ของกลาง 2,308,176 ชิ้น เสียหายกว่า 1 พันล้าน

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมฯ ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานทูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)

พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายในพื้นที่ศูนย์การค้า และรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากการจำหน่าย การใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้สินค้าด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน

     “การบูรณาการทำงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค มีมาตรการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ กรณีร้านค้าที่ถูกจับกุมเรื่องการขายสินค้าละเมิด นำมาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น”นายอาวุธกล่าว

     ทั้งนี้ ในปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) มีการปราบปรามและดำเนินคดีกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจำนวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวนคดีเพิ่มขึ้น 3,958 คดี หรือเพิ่มขึ้น 211.77% และของกลางลดลง 2,816,225 ชิ้น หรือลดลง 54.96% โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือ www.ipthailand.go.th

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!